מאמרים ששווה להכיר

הפניות למאמרים ומחקרים לפי נושאים

אנשי מקצוע וסטודנטים יקרים, 
עמוד זה הינו בהשראתו של פרופ' עזי ברק, איתו עשיתי את התזה שלי באוניברסיטת חיפה. פרופ' ברק, חוקר ומרצה מוביל בתחום הפסיכולוגיה והדיגיטאל, ריכז במשך שנים עמוד ביביליוגרפיה, בו סטודנטים ואנשי מקצוע רבים עשו שימוש חשוב. יצרנו את העמוד הזה, במטרה להנגיש כמה שיותר את תחום שיפור תפקודי המוח והאפשרויות בו. מאסטרנטים ודוקטורנטים מהתחום- אתם מוזמנים לפנות אלינו בעזרת חיפוש מחקרים נוספים שרלוונטיים לכם (יש לציין את שם האוניברסיטה, המנחה, אישור המנחה ותחום המחקר) במייל: office@coralsha.co.il . 

אנשי מקצוע- אתם מוזמנים להשתתף בכנסים, הרצאות, השתלמויות ובלימודים שבמכללה כדי להעשיר את הידע ואת הכלים שלרשותכם. 

מאחלת לכם מחקר ולמידה פורים ומהנים, 

ד"ר קורל שחר

המוח הגמיש, הפרעת קשב, EF, הורות, השפעות מולדות מול סביבתיות, לקויות למידה

Aram, D., & Shachar, C. A. (2023). “Let’s Write Each Other Messages”: Association Between Involvement in Writing in a Preschool Online Forum and Early Literacy Progress. Early Education and Development, 1-20.

 

Berkout, O. V., Tinsley, D., & Flynn, M. K. (2019). A review of anger, hostility, and aggression from an ACT perspective. Journal of contextual behavioral science11, 34-43.

Tarver, J., Daley, D., & Sayal, K. (2015). Beyond symptom control for attention‐deficit hyperactivity disorder (ADHD): What can parents do to improve outcomes?. Child: Care, Health and Development41(1), 1-14.

Bai, J., Chen, X., & Zhu, Y. (2022, June). Information and Communication Technology Facilitated Parenting for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In 2022 8th International Conference on Humanities and Social Science Research (ICHSSR 2022) (pp. 355-361). Atlantis Press. 

Thompson, R. A., & Nelson, C. A. (2001). Developmental science and the media: Early brain development. American Psychologist, 56(1), 5. 

Perry, B. D. (2002). Childhood experience and the expression of genetic potential: What childhood neglect tells us about nature and nurture. Brain and mind, 3(1), 79-100. 

Haughton, C., Aiken, M., & Cheevers, C. (2015). Cyber babies: The impact of emerging technology on the developing infant. Psychology Research, 5(9), 504-518. 

Obradović, J., & Willoughby, M. T. (2019). Studying executive function skills in young children in low‐and middle‐income countries: Progress and directions. Child Development Perspectives, 13(4), 227-234. 

Lan, Q. Y., Chan, K. C., Kwan, N. Y., Chan, N. Y., Wing, Y. K., Li, A. M., & Au, C. T. (2020). Sleep duration in preschool children and impact of screen time. Sleep medicine, 76, 48-54. 

Li, C., Cheng, G., Sha, T., Cheng, W., & Yan, Y. (2020). The relationships between screen use and health indicators among infants, toddlers, and preschoolers: A meta-analysis and systematic review. International journal of environmental research and public health, 17(19), 7324. 

Tamana, S. K., Ezeugwu, V., Chikuma, J., Lefebvre, D. L., Azad, M. B., Moraes, T. J., … & Mandhane, P. J. (2019). Screen-time is associated with inattention problems in preschoolers: Results from the CHILD birth cohort study. PloS one, 14(4), e0213995. 

Moorman, J. D., Morgan, P., & Adams, T. L. (2019). The implications of screen media use for the sleep behavior of children ages 0–5: a systematic review of the literature. Current Sleep Medicine Reports, 5(3), 164-172. 

Berdik, C. (2020). Revisiting the Potential Uses of Media in Children's Education. Future of Childhood. In Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop. Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop. 1900 Broadway, New York, NY 10023.‏ 

Jein, L. W., Ali, A., Malik, M. A., & Malek, N. A. The Private Preschool Teachers' Perception of Information and Communications Technology Integration Usefulness in Teaching and Learning During Movement Control Order.‏ 

Altun, D. (2019). Young Children's Theory of Mind: Home Literacy Environment, Technology Usage, and Preschool Education. Journal of Education and Training Studies, 7(3), 86-98.‏ 

ten Braak, D., Størksen, I., Idsoe, T., & McClelland, M. (2019). Bidirectionality in self-regulation and academic skills in play-based early childhood education. Journal of Applied Developmental Psychology, 65, 101064.‏ 

Kirby, J. (2022). Can Compassionate Mind Training Help Self-Critical Parents and their Children: A Randomised Controlled Trial.‏ 

Bathory, E., & Tomopoulos, S. (2017). Sleep regulation, physiology and development, sleep duration and patterns, and sleep hygiene in infants, toddlers, and preschool-age children. Current problems in pediatric and adolescent health care47(2), 29-42.

Baglioni, C., Tang, N. K., Johann, A. F., Altena, E., Bramante, A., Riemann, D., & Palagini, L. (2020). Insomnia and poor sleep quality during peripartum: a family issue with potential long term consequences on mental health. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 1-9.

Sadeh, A., Gruber, R., & Raviv, A. (2003). The effects of sleep restriction and extension on school‐age children: What a difference an hour makes. Child development74(2), 444-455.

Grandjean, P. (2015). Only one chance: how environmental pollution impairs brain development–and how to protect the brains of the next generation. Environmental Ethics and Scien.

Steinhausen, H. C. (2009). The heterogeneity of causes and courses of attention‐deficit/hyperactivity disorder. Acta Psychiatrica Scandinavica120(5), 392-399.

Dubovický, M. (2010). Neurobehavioral manifestations of developmental impairment of the brain. Interdisciplinary toxicology3(2), 59.

Owens, J. A. (2005). The ADHD and sleep conundrum: a review. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics26(4), 312-322.

Agha, S. S., Zammit, S., Thapar, A., & Langley, K. (2013). Are parental ADHD problems associated with a more severe clinical presentation and greater family adversity in children with ADHD?. European child & adolescent psychiatry22(6), 369-377.

Freitag, C. M., Haenig, S., Schneider, A., Seitz, C., Palmason, H., Retz, W., & Meyer, J. (2012). Biological and psychosocial environmental risk factors influence symptom severity and psychiatric comorbidity in children with ADHD. Journal of Neural Transmission119(1), 81-94.

Alperin, B. R., Smith, C. J., Gustafsson, H. C., Figuracion, M. T., & Karalunas, S. L. (2019). The relationship between alpha asymmetry and ADHD depends on negative affect level and parenting practices. Journal of psychiatric research116, 138-146.

Cohen-Zion, M., & Ancoli-Israel, S. (2004). Sleep in children with attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): a review of naturalistic and stimulant intervention studies. Sleep medicine reviews8(5), 379-402.

Keating, J., Bramham, J., McNicholas, F., Carr, A., Hasshim, N., & Downes, M. (2021). An exploration of sleep and family factors in young children at familial risk for ADHD. Behavioral Sleep Medicine19(6), 754-768.

Thunström, M. (2002). Severe sleep problems in infancy associated with subsequent development of attention‐deficit/hyperactivity disorder at 5.5 years of age. Acta Paediatrica91(5), 584-592.

Bathory, E., & Tomopoulos, S. (2017). Sleep regulation, physiology and development, sleep duration and patterns, and sleep hygiene in infants, toddlers, and preschool-age children. Current problems in pediatric and adolescent health care47(2), 29-42.

Bathory, E., & Tomopoulos, S. (2017). Sleep regulation, physiology and development, sleep duration and patterns, and sleep hygiene in infants, toddlers, and preschool-age children. Current problems in pediatric and adolescent health care47(2), 29-42.

Monastra, V. J., Monastra, D. M., & George, S. (2002). The effects of stimulant therapy, EEG biofeedback, and parenting style on the primary symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder. Applied psychophysiology and biofeedback27(4), 231-249.

Bos, D. J., Oranje, B., Veerhoek, E. S., Van Diepen, R. M., Weusten, J. M., Demmelmair, H., … & Durston, S. (2015). Reduced symptoms of inattention after dietary omega-3 fatty acid supplementation in boys with and without attention deficit/hyperactivity disorder. Neuropsychopharmacology40(10), 2298-2306.

Smith, A. L., Hoza, B., Linnea, K., McQuade, J. D., Tomb, M., Vaughn, A. J., … & Hook, H. (2013). Pilot physical activity intervention reduces severity of ADHD symptoms in young children. Journal of attention disorders17(1), 70-82.

Soltani Kouhbanani, S., & Arabi, S. M. (2021). Home executive function environment and executive functions in children: The mediating role of brain electrical activity. Current Psychology, 1-9.

Bas, G., Senturk, C., & Cigerci, F. M. (2017). Homework and academic achievement: A meta-analytic review of research. Issues in Educational Research27(1), 31-50.

Ibrahim, O., Sutherland, H. G., Haupt, L. M., & Griffiths, L. R. (2018). An emerging role for epigenetic factors in relation to executive function. Briefings in functional genomics17(3), 170-180.